درباره ما

تاریخچه

شرکت زیست آزمون پایا در سال ۱۳۶۲ با نام ایمن تهران در زمینه خدمات مشاوره اندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار و عرضه تجهیزات شروع به فعالیت نمود. از سال ۱۳۸۳ بخش خدمات مهندسی ایمنی بهداشت حرفه ای و محیط زیست این شرکت با نام جدید شرکت مهندسی زیست آزمون پایا بصورت مستقل و با کادری مجرب و آزمایشگاههای مجهز به فعالیت خود ادامه داد.

این شرکت دارای گواهینامه صلاحیت ارائه خدمات مهندسی بهداشت حرفه ای و نیز گواهینامه آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست می باشد .حیطه فعالیتهای شرکت در زمینه های خدمات مهندسی و مدیریت بهداشت حرفه ای، خدمات مهندسی ایمنی و ارگونومی و خدمات مهندسی و مدیریت محیط زیست می باشد.

امروز ما مفتخریم که با کادری مجرب و آزمایشگاهی مجهز در ادامه مسیر خود کوشا هستیم.

شرکت زیست آزمون پایا خدمات خود را درجهت نیل به اهداف ذیل ارائه می نماید:

 حفظ و صیانت نیروی انسانی بعنوان محور توسعه پایدار

 پیشگیری از وقوع حوادث و بروز خسارات مالی

 حفظ و نگهداری محیط زیست بعنوان سرمایه ملی

آزمایشگاهای شرکت زیست آزمون پایا

خدمات آموزشی

خدمات مدیریت محیط زیست

خدمات ایمنی و بهداشت حرفه ای